Data publikacji w serwisie:

IV Dzień Jakości Kształcenia: Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii

Uniwersytecka konferencja Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii odbyła się 15 czerwca 2021 r. w MS Teams w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia.

Tegoroczna edycja tego cyklicznego wydarzenia, zainicjowana przez Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joannę Wójcik, została zorganizowana przez Pełnomocnika Rektora UAM ds. jakości kształcenia prof. Rafała Móla przy współpracy z przedstawicielami wszystkich szkół dziedzinowych. Wśród uczestników konferencji – oprócz JM Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej, która otworzyła IV Dzień Jakości Kształcenia – znaleźli się także Pełnomocnik Rektora UAM ds. kształcenia na odległość prof. Jacek Marciniak, Pełnomocniczka Rektora UAM ds. wsparcia psychologicznego prof. Lidia Cierpiałkowska czy Pełnomocniczka Rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami mgr Anna Rutz.

Program konferencji podzielony został na trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona była specyfice kształcenia zdalnego wynikającej z doboru i wykorzystania nowych narzędzi, zarówno edukacyjnych, jak i informatycznych, oraz z regulacji prawnych dotyczących rozwiązań informatycznych stosowanych w nauczaniu na odległość.

Druga sesja, która rozpoczęła się od przedstawienia wyników uniwersyteckiego badania jakości kształcenia zdalnego przeprowadzonego wśród studentów UAM, odbyła się pod hasłem spotkania różnych perspektyw. Proces adaptacji do zdalnego studiowania został opisany na przykładzie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, z kolei indywidualne doświadczenia wybrzmiały w trakcie panelu dyskusyjnego, do którego zaproszeni zostali studenci, reprezentantka doktorantów, dydaktycy oraz przedstawiciele władz uczelnianych.

Podczas trzeciej sesji poruszone zostały kwestie wpływu kształcenia zdalnego na rozwój w okresie wyłaniającej się dorosłości studentów, a także jego społecznych aspektów i oddziaływania na życie codzienne. Omówiona została sytuacja studentów z niepełnosprawnościami, którą członkini Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” Maria Skoczyńska zilustrowała prezentacją dotyczącą specyfiki kształcenia zdalnego w kontekście osób słabosłyszących.

W podsumowaniu IV Dnia Jakości Kształcenia prof. Joanna Wójcik, dziękując wszystkim za udział w konferencji, podkreśliła jej wyjątkowość jako wydarzenia o charakterze relacyjnym i wspólnotowym, którego uczestnikom udało się podzielić różnymi perspektywami, przemyśleniami i dobrymi praktykami. Odpowiadając zaś na zadane na początku pierwszej sesji pytanie o to, czy po pandemii zajęcia na uczelni będą prowadzone ponownie, czy na nowo, Pani Prorektor wyraziła nadzieję, że po okresie adaptacji czekają nas zajęcia ponownie stacjonarne, ale jednocześnie realizowane na nowo dzięki zdobytemu w ostatnim roku doświadczeniu.