Data publikacji w serwisie:

Jak efektywnie studiować z ADHD? Warsztaty dla studentów UAM

15 stycznia oraz 19 marca 2022 r. odbędą się warsztaty przeznaczone dla studentów, którzy mają trudności ze skupieniem uwagi oraz nadaktywnością. Organizatorami są: Wydział Psychologii i Kognitywistyki oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

DLA KOGO?

Warsztat przeznaczony jest dla studentów, którzy mają trudności ze skupieniem uwagi oraz nadaktywnością. Mogą to być studenci, którzy otrzymali diagnozę ADHD, podejrzewają u siebie ten rodzaj trudności lub którym problemy z koncentracją uwagi oraz nadaktywnością w dużym stopniu utrudniają studiowanie i funkcjonowanie w codziennym życiu. Warsztat nie ma charakteru diagnostycznego, a jego głównym celem jest zwiększenie umiejętności organizowania procesu studiowania.

CO?

Uczestnik/-czka zajęć pozna metody organizowania sobie warsztatu pracy oraz sposoby motywowania się do działania. Będzie miał/-a okazję do omówienia własnych trudności w małej grupie i do poszukania rozwiązania odpowiedniego dla siebie.

Warsztaty odbędą się w małej grupie od 12-15 osób.

KIEDY?

Warsztaty będą obejmować dwa sześciogodzinne bloki w soboty: 15 stycznia oraz 19 marca 2022r., w godz. 9.00-14.00.

Zajęcia odbędą się z zachowaniem zasad sanitarnych, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub zmiany formy na zajęcia online w przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej.

GDZIE?

Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89, Budynek D sala 304.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez link. Przed zapisaniem się należy zalogować się w MSForms.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby, które z powodu braku miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną wpisane na listę rezerwową. Możliwe jest także zorganizowanie kolejnej edycji warsztatów.

Warsztaty poprowadzi: Paulina Sołtysiak – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i terapeuta schematu oraz dietetyk.

Organizator: Warsztaty organizowane są w ramach Programu Wsparcia Psychologicznego Studentów UAM na zlecenie Rady ds. Wsparcia Psychologicznego UAM. Organizatorem warsztatów jest Wydział Psychologii i Kognitywistyki oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.