Data publikacji w serwisie:

Język polski rozbrzmiewa na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach

Ruszył kurs języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Projekt realizuje Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach programu „Promocja języka polskiego” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przedsięwzięciu patronuje również Ambasada RP w Atenach.

W tym roku akademickim studenci  największego greckiego uniwersytetu mogą uczyć się języka polskiego aż w trzech grupach: dwóch początkujących i jednej bardziej zaawansowanej. Projekt zakłada nauczanie hybrydowe: zajęcia prowadzone są w dużej mierze online, z miesięczną przerwą w każdym semestrze na pobyt lektora na uczelni partnerskiej i nauczanie tradycyjne. Zmienna forma jest atrakcyjna: obcowanie z polszczyzną na żywo jest nagrodą dla zmotywowanych. Tych w Salonikach nie brakuje, co dowodzi, że Polska pozostaje ciekawym kierunkiem naukowym i turystycznym.

Projekt „Kurs języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach” (BJP/PJP/2021/1/00018) trwał będzie do czerwca 2022 roku.