Data publikacji w serwisie:

Kolekcja archiwalnych czasopism JSTOR dostępna do 9 sierpnia

Do 9 sierpnia 2019 pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają możliwość korzystania z dostępu testowego do archiwalnych czasopism JSTOR.

W zbiorach czasopism archiwalnych JSTOR znajduje się ponad 2 tys. czasopism z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. JSTOR oferuje 15 kolekcji Arts & Sciences obejmujących 60 dyscyplin. Kolekcja Life Science obejmuje ponad 160 czasopism z dziedziny nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu, tworząc jedną multidyscyplinarną kolekcję, także z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, epidemiologii i zdrowia publicznego.

JSTOR Essential zawiera 700 czasopism z 45 dyscyplin w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Czasopisma w Essential Collection służą zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym potrzebom badawczym i dydaktycznym dla instytucji dwu- i czteroletnich.

Pełne zestawienie tytułów czasopism oraz broszura ukazującą zakres dziedzinowy poszczególnych kolekcji jest dostępna do pobrania na stronie http://lib.amu.edu.pl/bazy-testowane/

Informujemy także, że bazy danych są dostępne zdalnie tylko dla uprawnionych Czytelników (pracowników i studentów) posiadających konto biblioteczne UAM. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych UAM są omówione na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej http://lib.amu.edu.pl/dostep-do-zasobow-elektronicznych-biblioteki-uniwersyteckiej/