Data publikacji w serwisie:

Koło Naukowe Przyrodników UAM otrzymało finansowanie projektu

Koło Naukowe Przyrodników UAM wzięło udział w I edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". Złożony przez nich projekt został zakwalifikowany do finansowania.

Projekt to "Modernizacja innowacyjnego programu PhageBlaster służącego do przewidywania interakcji fag-gospodarz". Kwota na jego realizację, którą KNP otrzyma to 62 890 zł.

Młodzi badacze będą realizować projekt pod opieką naukowców z Pracowni Wirusologii Molekularnej oraz Zakładu Biologii Obliczeniowej.

Propozycja złożona przez Koło Naukowe Przyrodników została oceniona m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju. Oceniano projekty 244 szkół wyższych.


Ustanowiony w ubiegłym roku program Ministerstwa Edukacji i Nauki to wsparcie dla działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych. Ma pomóc im w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności. Wpłynie także na usprawnienie mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki.