Data publikacji w serwisie:

List do studentów dot. roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Dobiega końca rok akademicki, wyjątkowo trudny i pełen wyzwań ze względu na pandemię, która zmusiła nas wszystkich do realizacji zajęć w przeważający sposób zdalnie. Z nadzieją oczekujemy jako społeczność uniwersytecka na powrót do sal wykładowych, pracowni i laboratoriów w nowym roku akademickim 2021/2022. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje się do prowadzenia zajęć stacjonarnie w siedzibie uczelni od 1 października, na przyjęcie Studentów i Studentek czekają również akademiki. Wiele będzie jednak zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią zaleceń, dlatego w razie konieczności jesteśmy także gotowi do kontynuacji kształcenia w sposób hybrydowy lub zdalny.

Dziękując Państwu za współpracę i wysiłek włożony w mijającym, tak bardzo nietypowym roku, życzę Państwu udanej sesji egzaminacyjnej oraz zasłużonego wakacyjnego odpoczynku. Zachęcam jednocześnie do zaszczepienia się, by nasz powrót na Uniwersytet był bezpieczny i trwały.

Z poważaniem

prof. dr hab. Joanna Wójcik
prorektor ds. studenckich i kształcenia


Ladies and Gentlemen,

Dear Students,

We near the completion of an extremely difficult and challenging academic year in which the global pandemic has forced all of us to offer you classes taught for the most part - online.

The AMU community is looking forward in hope to return to the our lecture halls, labs and workshop rooms for the new academic year 2021/2022.

The Adam Mickiewicz University including student housing is also gearing up to welcome you back and offer you classes on campus starting October 1st.

However, a lot will depend on the current epidemic developments in Poland and on the scope of necessary health recommendations issued, so please be advised that we will also be ready to continue teaching in a hybrid or remote mode.

While thanking you for understanding, cooperation and efforts you have all demonstrated throughout the passing year, I wish you good luck on your final exams and a well-deserved summer break. At the same time I encourage you to get vaccinated to ensure and expedite our safe and sustainable return on campus.

Sincerely yours,

prof. dr hab. Joanna Wójcik
Vice-Rector for Student Affairs and Teaching