Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu Study@research

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięta została V edycja konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 049), przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały indywidualne i zespołowe projekty badawcze, reprezentujące wszystkie szkoły dziedzinowe UAM.

Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Pani Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik, zakwalifikowała do finansowania 63 zwycięskie projekty.

Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Spotkanie z Laureatami V edycji konkursu Study@research odbędzie się na platformie MS Teams dnia 6 maja 2022 roku o godz. 9:30.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów V edycji konkursu Study@research wraz z członkami ich zespołów badawczych:

Wydział Anglistyki:

Projekt zespołowy – Maria Kuczek, Agata Kucharska

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa:

Projekt indywidualny – Paulina Chmielecka

Projekt indywidualny – Aleksandra Krzyżaniak

Projekt indywidualny – Zuzanna Majerowicz

Wydział Archeologii:

Projekt zespołowy - Zuzanna Kafel, Julia Kozera

Wydział Biologii:

Projekt indywidualny - Olga Blauth

Projekt indywidualny - Julia Gwiazdowska

Projekt indywidualny - Karolina Kotowska

Projekt indywidualny - Marta Kulczak

Projekt indywidualny - Julia Kurzawska

Projekt indywidualny - Patrycja Popiel

Projekt indywidualny - Filip Wojnarowski

Projekt zespołowy - Maria Gwit, Katarzyna Nawrot, Mikołaj Jastrzębski

Projekt zespołowy - Józefina Wasilewska, Natalia Zając

Projekt zespołowy - Patryk Włodarczyk, Kamil Wójcik, Natalia Pietrzak, Kinga Brumma, Dominika Błaszczyk, Anna Zimniewicz

Wydział Chemii:

Projekt indywidualny - Jagoda Chudzińska

Projekt indywidualny - Ilona Kamyszek

Projekt indywidualny - Warlich Agata

Projekt zespołowy – Mariia Dolzhenko, Wiktoria Ulińska

Projekt zespołowy - Laura Kanon, Piotr Popiołek

Projekt zespołowy - Lewandowski Jakub, Julia Jakubik

Projekt zespołowy - Ewelina Nowak, Klaudia Tokarska

Projekt zespołowy - Ewelina Smolarz, Anna Smoczyńska

Wydział Fizyki:

Projekt indywidualny - Filip Ratajczak

Projekt indywidualny - Hanna Reshetniak

Projekt indywidualny - Weronika Wrembel

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

Projekt indywidualny - Michał Chęciński

Projekt indywidualny - Weronika Halaburda

Projekt indywidualny - Dominika Nowicka

Projekt indywidualny - Magdalena Stefańska

Projekt indywidualny - Hanna Zieleniewska

Projekt zespołowy – Natalia Różycka, Alicja Pietryga, Angelika Polak, Amelia Wielicka, Sonia Germanini

Wydział Historii:

Projekt indywidualny - Stanisław Czebreszuk

Projekt indywidualny - Kacper Derko

Projekt indywidualny - Artur Klimaszewski

Projekt indywidualny - Maria Król

Projekt indywidualny - Tomasz Poniewierka

Wydział Matematyki i Informatyki:

Projekt zespołowy - Mateusz Ogrodowczyk, Joanna Kurczalska

Projekt zespołowy - Adam Wojdyła, Marcin Kostrzewski, Michał Ulaniuk

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

Projekt indywidualny - Błażej Kościański

Projekt indywidualny - Marcelina Kruszyńska

Projekt indywidualny - Angelika Pudłowska

Projekt zespołowy - Jędrzej Szyc-Kaczyński, Zuzanna Jańczyk

Projekt indywidualny - Justyna Zaborowska

Projekt indywidualny - Jakub Pacocha

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

Projekt zespołowy - Hanna Wiśniewska, Justyna Szedloch

Projekt indywidualny - Zuzanna Czachorek

Wydział Neofilologii:

Projekt indywidualny - Agnieszka Kuśmierz

Projekt indywidualny - Kamila Malinowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki:

Projekt indywidualny - Mateusz Klakus

Projekt indywidualny - Sandra Nowak

Projekt indywidualny - Sikora Barbara

Projekt zespołowy - Dawid Bojarski, Patryk Burdun

Wydział Prawa i Administracji:

Projekt indywidualny - Jan Denka

Projekt indywidualny - Jakub Drab

Projekt indywidualny - Jan Jędrzejewski

Projekt indywidualny - Miron Owczarzak

Projekt indywidualny - Karolina Świątek

Projekt zespołowy - Marcin Gronowski, Emil Plewa

Projekt zespołowy - Karolina Kornowska, Jakub Witczak

Projekt zespołowy - Jacek Szkudlarek, Aneta Fraser, Adrian Kaczmarek

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne:

Projekt indywidualny - Hieronim Łapa, Wydział Historii

Projekt indywidualny - Marcel Śmiłowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Zwycięzcom składamy ogromne gratulacje i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

logo IDUB