Data publikacji w serwisie:

Konkurs dla studentów - działania przeciw marnotrawieniu żywności

Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich studentów uczelni wyższych mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie na spot/film wraz z hasłem promującym.

Konkurs organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej studentów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

Konkurs polega na wykonaniu krótkiego spotu/filmu wraz z hasłem promującym działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych prac przyznając tym samym I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca 2019 r.

Więcej o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.