Data publikacji w serwisie:

Konkurs na minigranty CeBaM

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji.

Szczególnie zachęca się do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 15.04.2022 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 6.05.2022 r.

Pełne ogłoszenie, regulamin, jak i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Centrum Badań Migracyjnych UAM.