Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody

Wojewoda wielkopolski ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, kierownik katedry/zakładu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej. Nie wyklucza się też indywidualnych zgłoszeń samych autorów prac.

Do I Edycji Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021

Termin zgłaszania prac do I Edycji Konkursu upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu

Zachęcamy do wzięcia udziału!