Data publikacji w serwisie:

Konkurs na stypendia EU4Belarus dla studentów z Białorusi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poinformowała o uruchomieniu nowego działania w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi”, który jest pakietem specjalnych środków przyjętych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Środki te zostaną rozdysponowane m.in. w ramach ogłoszonego w sierpniu br. konkursu na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują lub rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23 na uniwersytetach Polski, a także Litwy, Łotwy i Czech.

Studiujący w Polsce obywatele Białorusi mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 450 EUR miesięcznie, przysługujące na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim (stypendium jest wypłacane od września do czerwca) oraz dodatkowo - jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium ubiegać się mogą osoby studiujące lub rozpoczynające studia w Polsce, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • były represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostały zmuszone do opuszczenia Białorusi;
  • mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w kraju, w którym studiują,
  • są osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz lista wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi”: