Data publikacji w serwisie:

Konkurs 019 BESTStudentGRANT - nowa edycja!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 12 kwietnia otwarto dziewiętnasty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie Konkursu oraz w Intranecie.

Zapraszam do korzystania z możliwości oferowanych społeczności studenckiej w ramach projektu ID-UB.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor