Data publikacji w serwisie:

Konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepoełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Termin składania prac mija 15 października 2018 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem jaki zyskają nagrodzone prace, Laureatom przyznane zostana nagrody finansowe.

Szczegółowe zasady konkursu opisane są na stronie internetowej Funduszu.