Data publikacji w serwisie:

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ubezpieczeń społecznych

Przypominamy, że trwa konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  • najlepsza praca licencjacka,
  • najlepsza praca magisterska,
  • najlepsza praca doktorska.

Wymagania dotyczące prac:

  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.
  4. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się więcej!