Data wydarzenia: -

Konkurs projakościowy prorektora UAM ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję o rozpisaniu pierwszego konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia.

Tegoroczna, pierwsza edycja nie będzie posiadała tematu przewodniego, tym samym wydziałowe społeczności studenckie otrzymują swobodę w zgłaszaniu swoich propozycji na najbardziej potrzebne z punktu widzenia studentów inicjatywy, związane z podnoszeniem jakości kształcenia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą w równej mierze nauczyciele i studenci, którzy dzielą współodpowiedzialność za jakość kształcenia w naszej Alma Mater. Zaktywizowanie studentów poprzez włączanie ich w prace nad jakością kształcenia ma na celu podkreślenie i wskazanie, iż działania projakościowe powinny być podejmowane nie tylko dla studentów, ale co ważniejsze ze studentami.

Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w konkursie na  studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o poniżej zamieszczone zasady:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych inicjatyw studenckich, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia z perspektywy studenta.
 2. Powołana zostanie komisja, która oceni nadesłane projekty.
 3. Rada Samorządu Studenckiego każdego wydziału może zgłosić do konkursu jeden projekt.
 4. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie propozycje studenckich działań projakościowych, nierealizowanych do tej pory w jednostce.
 5. Nagrody w konkursie, w łącznej kwocie do 21 000 PLN, przewidziane są na dofinansowanie wdrożenia trzech najlepszych projektów.
 6. Dokumentacja projektu musi zawierać:
  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań (UWAGA - termin realizacji projektu do końca II semestru roku akademickiego 2018 - 2019),
  • kosztorys.
 7. Wnioski powinny być przesłane przez rady samorządów studenckich w formie elektronicznej na adres: brjk@amu.edu.pl do dnia 30 listopada 2018 r.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2018 r.
 9. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Rady ds. Jakości Kształcenia.

Prorektor

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin konkursu projakościowego Prorektora ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia..docx 11.10.2018 Marta Grunwald
DOCX
Pobierz DOCX Regulamin konkursu projakościowego Prorektora ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia..docx(13.3 KB)