Data publikacji w serwisie:

Konkurs Study@research - nowa edycja!

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

z przyjemnością informuję, że 1 lutego 2021 r. uruchomiono kolejny, 14. konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadnia 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”:

Konkurs 014 – „Study@Research”  ( >> )

Oferta skierowana jest do studentów UAM I roku studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich. Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu ID-UB.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor


Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to announce that on February 1st, 2021, another, 14th calls for proposals were opened under the "Excellence Initiative - Research University" Programme, covering the implementation of action 34 " Development of detailed competition rules and implementation of the Study@research support package":

Call No. 014 - „Study@Research”  ( >> )

The competition is addressed to AMU 1st-year MA-level students as well as 4th-year students of 5-year study programmes. The aim of this call is to support education in connection with research by stimulating the scientific work of students with the system of grants - individual or team, carried out, for example, by scientific clubs.

Detailed information on the conditions of participation and deadlines for submitting applications can be found on the call website and on the Intranet:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

I encourage you to take advantage of the financial support offered under the ID-UB Program.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector