Data publikacji w serwisie:

Konkurs: Study@research. Publikacje

Zapraszamy studentów do udziału w 36. konkursie organizowanym w ramach projektu ID-UB. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów.

W konkursie „Study@research. Publikacje” studenci mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Kosztów wydania:
    • artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN,
    • monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej.
  2. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz terminów składania wniosków w załączeniu.