Data publikacji w serwisie:

Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową

W ramach popularyzacji ochrony własności intelektualnej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2019 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Szczegółowe informacje o konkursie, jak również formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Dodatkowo Urząd Patentowy organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.