Data publikacji w serwisie:

Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął XXIV edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomendacji promotora (bądź opiekuna naukowego pracy, dyrektora jednostki lub dziekana wydziału) zawierającej informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy,
  • pracy stanowiącej przedmiot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w pliku PDF),
  • danych kontaktowych autora pracy (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji konkursu.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 15 wrześ­nia 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Pracę można zgłosić tylko do jednej edycji konkursu. Promotor może wskazać najwyżej dwie prace w ramach jednej edycji konkursu.

W bieżącym roku pula nagród sięga 25 000 zł. Nagrody finansowane są z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=zasady-zglaszania-prac