Data publikacji w serwisie:

Kredyt studencki – ułatwienia i nowe zasady

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprościło procedury dotyczące kredytów studenckich i skróciło czas oczekiwania na decyzję. Od stycznia studenci i doktoranci mogą się ubiegać o kredyt przez cały rok.

Ułatwienia mają przede wszystkim pozwolić studentom i doktorantom skupić się na studiowaniu i prowadzeniu badań. Dzięki większej dostępności kredytów studenckich szansę na studiowanie czy pisanie rozprawy doktorskiej będzie miało więcej osób.

Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. To istotna zmiana w porównaniu z dotychczasowymi zasadami. Do tej pory wnioski w tej sprawie można było składać jedynie przez kilka miesięcy – od lipca do października. Umowę zaś można było zawrzeć tylko do 31 grudnia. Zgodnie z nowymi przepisami studenci i doktoranci mogą starać się o pomoc przez cały rok, a banki udzielające kredytów będą miały na decyzję 30 dni – licząc od daty złożenia dokumentów.

W przypadku kandydatów na studia sytuacja wygląda nieco inaczej. Zawarcie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Nowe rozporządzenie ułatwi studentom równoczesne ubieganie się o kredyt studencki i stypendium socjalne. Do tej pory metody obliczania dochodu na osobę w rodzinie (parametru decydującego o przyznaniu lub odmowie kredytu albo stypendium) były różne. Teraz dochód w obu przypadkach będzie liczony w ten sam sposób.

Nowością jest także możliwość składania wniosków elektronicznych. Dzięki zmianom o kredyt można starać się bez wychodzenia z domu.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Jednak przez dwa pierwsze miesiące obowiązywania nowego prawa rozporządzenie dopuszcza sytuację, w której instytucje kredytujące będą miały więcej czasu na rozpatrywanie wniosków. Jeśli więc wniosek o udzielenie kredytu studenckiego zostanie złożony od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., umowy kredytowe będą mogły być zawarte najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej o nowych zasadach dotyczących kredytów studenckich można znaleźć na stronie ministerstwa.