Data publikacji w serwisie:

Kurs: Akademia Animacji

Kurs dokształcający Akademia Animacji to wyjątkowa propozycja. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, a dokładniej Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych podjął współpracę z operatorem sieci Kino za Rogiem.

Efektem ich kooperacji jest kurs dedykowany każdemu, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości. Szkolenie rozpocznie się w październiku.

Celem kursu jest kształcenie aktualnych i przyszłych animatorów małych kin społecznościowych działających w ramach Projektu Kino za Rogiem. Szkolenie kończy się prezentacją indywidualnie przygotowanego projektu wydarzenia medialnego (kulturalnego, edukacyjnego), które mogłoby zostać zorganizowane w małym kinie społecznościowym. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i prezentacji podsumowującej kursanci otrzymają świadectwo ukończenia kursu. Jego uczestnicy w podstawowym stopniu dysponują kwalifikacjami kluczowymi w pracy animatora kultury w branży audiowizualnej.

Rekrutacja na kurs rusza 16 sierpnia i potrwa do 1 września!.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji i programu kursu dostępne są tutaj.