Data publikacji w serwisie:

Kursy języka polskiego jako obcego online

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego, które rozpoczną się w październiku 2020 r. i będą realizowane online.

Zajęcia będą odbywały się popołudniami 2 razy w tygodniu, w dwóch grupach w zależności od poziomu: poziom A2 i poziom B2.

Cena 60-godzinnego kursu wynosi 1200 zł.

Rejestracja na kursy odbywa się za pomocą formularza: http://schoolpl.amu.edu.pl/go.php/pl/zgloszenia.html