Data publikacji w serwisie:

Laury Uniwersyteckie dla studentów UAM

Cztery studenckie projekty z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyły pierwsze miejsca w konkursie Laury Uniwersyteckie, organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

30 listopada podczas Gali wręczenia Uniwersyteckich Laurów w Krakowie, Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studenci z AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej zwyciężyli we wszystkich czterech nominowanych kategoriach. Nagrodzone projekty to: Wielkie Grillowanie UAM, Poznańska Mapa Barier, Kowadło 2.0 i Studenckie Forum Jakości.

Gala Laurów Uniwersyteckich to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Forum Uniwersytetów Polskich, podczas których premiuje się najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły realizowane przez środowisko studenckie. W ubiegłorocznej edycji Gali laureatem tejże nagrody została Bitwa Akademików - jeden z projektów Parlamentu Samorządu Studentów UAM.