Data publikacji w serwisie:

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej minister Dariusz Wieczorek skierował list do przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego. Pogratulował w nim osiągnięć badawczych, dydaktycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych. Nakreślił także priorytety oraz cele swojej działalności na stanowisku ministra nauki.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.

Warszawa, 19 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Świata Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

z okazji Dnia Nauki Polskiej pragnę przekazać wszystkim Państwu wyrazy najwyższego uznania. Z całego serca gratuluję dotychczasowych osiągnięć badawczych, dydaktycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych. Jestem pełen podziwu dla Państwa naukowej pasji, ogromnej wiedzy oraz wybitnych zdolności, które prowadzą do przełomowych odkryć, pionierskich teorii i innowacyjnych wynalazków.

Bardzo się cieszę, że w tym roku w szczególny sposób mogę uczestniczyć w obchodach tego wyjątkowego święta. Chciałbym, aby znakiem rozpoznawczym mojej misji na stanowisku ministra nauki stał się ożywiony dialog ze środowiskiem naukowym i akademickim. Stąd też z wielką uwagą wsłuchuję się w Państwa głosy, sugestie, a także propozycje zmian. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie konkretne rozwiązania, które ulepszą funkcjonowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz wzmocnią rangę polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

W tym szczególnym dniu chciałbym zwrócić się także do środowiska studentów. Zachęcam do aktywności samorządy studenckie i jednocześnie zapewniam, że jednym z kluczowych działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest stworzenie młodym ludziom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy czy rozwoju zawodowego w Polsce. Mam nadzieję, że otwartość na współpracę z przedstawicielami różnych środowisk pomoże sprostać także jednemu z kluczowych wyzwań, jakie postawiłem sobie, obejmując urząd ministra nauki, czyli zacieśnieniu dialogu nauki z biznesem. Tę formę współpracy uważam za warunek konieczny do zwiększenia poziomu innowacyjności i wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Dzień Nauki Polskiej został ustanowiony, by upamiętnić osiągnięcia polskich badaczy i wynalazców. Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko trzy z licznych dokonań Polek i Polaków, które znacząco wpłynęły na postęp światowej nauki. Dziś jesteśmy dumni nie tylko z historycznych dokonań, ale także ze wspaniałych osiągnięć naszych współczesnych naukowców. Opracowane przez nich patenty, wynalazki i inne osiągnięcia przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i wpływają na naszej codzienne życie.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wielu inspiracji, jak również odwagi i wytrwałości w wytyczaniu nowych kierunków.

Z optymizmem myślę o przyszłości polskiej nauki, widząc jej wielki potencjał.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Wieczorek