Data publikacji w serwisie:

Ludwig Wittgenstein - wystawa i wykład

Ośrodek Kultury Austriackiej UAM zaprasza w styczniu na dwa wydarzenia, wystawę i wykład, związane z działalnością Ludwiga Wittgenstein'a.

Wystawa "Ludwig Wittgenstein: Odyseja Traktatu. Stulecie Traktatu logiczno-filozoficznego" organizowana jest przez Ośrodek Kultury Austriackiej UAM, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek, 17 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38-40 (Salon za Filarem).

Wystawa przedstawia drogę, jaka zaprowadziła Ludwiga Wittgensteina do spisania Traktatu logiczno-filozoficznego. Fotografie, wyimki z listów filozofa i jego bliskich, a wreszcie komentarze autorów wystawy składają się na opowieść o człowieku, który bez reszty oddał się refleksji nad językiem i myśleniem. Pod wpływem lektury Tołstoja i przeżyć wojennych refleksja ta splotła się z medytacjami natury egzystencjalnej i właśnie ta niezwykła mieszanka znalazła swój wyraz w słynnym Traktacie.

Patronat Honorowy nad wystawą objął Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu
Wystawę można oglądać do 15.02.2023

Link do wydarzenia na Facebooku: Wernisaż wystawy „Ludwig Wittgenstein: Odyseja Traktatu. Stulecie Traktatu logiczno-filozoficznego" | Facebook

Wykład „Problem Traktatu Wittgensteina, albo jak przekroczyć granice swego języka”. Wykład wygłosi prof. Andrzej Zaporowski z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, Instytutu Kulturoznawstwa.

Wykład odbędzie się we wtorek, 24 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury Austriackiej UAM przy ul. Zwierzynieckiej 7.

Celem wystąpienia jest, po pierwsze, przedstawienie zasadniczych tez Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina i stojącego za nim projektu zwanego teorią obrazkową, po drugie zaś omówienie problemu, jaki z tego projektu wyniknął m. in. dla samego autora. Austriacko-brytyjski filozof ujęty jest jako twórca zarówno dążący do precyzji swych wczesnych sądów na temat relacji między językiem a światem, jak i nie unikający krytycznego spojrzenia na owe sądy;w późniejszym okresie pracy. Traktat zajmuje w wystąpieniu pozycję centralną, której kształt nie jest bynajmniej jednoznacznie obramowany. Wynika to z przyjęcia założenia, że Wittgenstein bardziej stawał się filozofem niż nim był.

prof. Andrzej Zaporowski, absolwent etnografii, uzyskał doktorat z filozofii, natomiast habilitację z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, prof. UAM, kierownik Pracowni Historii i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Autor trzech książek i kilkudziesięciu artykułów, w tym również poświęconych myśli Ludwiga Wittgensteina.

Wykład będzie transmitowany na kanale YouTube Ośrodka Kultury Austriackiej: Ośrodek Kultury Austriackiej UAM - YouTube

Link do wydarzenia na Facebooku: Problem "Traktatu" Wittgensteina, albo jak przekroczyć granice swego języka" - wykład | Facebook

Kontakt: Ośrodek Kultury Austriackiej - Biblioteka Austriacka UAM, ul. Zwierzyniecka 7, tel. 61 829 24 24, email: austruni@amu.edu.pl