Data publikacji w serwisie:

M.A. British Studies na Uniwersytecie Humboldta

Uniwersytet Humboldta w Berlinie organizuje studia magisterskie z zakresu historii, gospodarki, systemu politycznego oraz literatury i sztuki Wielkiej Brytanii. O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się licencjaci, którzy bardzo dobrze władają językiem angielskim oraz dobrze językiem niemieckim.

Podania należy składać do dnia 30 kwietnia na adres Großbritannien-Zentrum (Centre for British Studies) Mohrenstraße 60, D-10117 Berlin
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz na stronie:
http://www.gbz.hu-berlin.de/master-in-british-studies