Data publikacji w serwisie:

Marcin Gronowski, absolwent WPiA UAM, z nagrodą w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Marcin Gronowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, otrzymał nagrodę w prestiżowym Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Praca pana Marcina Kontrola koncentracji przedsiębiorców w sektorze elektroenergetycznym na przykładzie przejęcia ENERGA S.A. przez PKN ORLEN S.A., napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Eryka Kosińskiego zyskała uznanie Kapituły konkursu, a absolwent UAM zdobył III miejsca w konkursie. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji konkursu przyznano tylko dwie nagrody.

Gratulujemy!