Data publikacji w serwisie:

Miasto Poznań nagradza najlepsze prace magisterskie i doktorskie na UAM

Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, obronione na poznańskich uczelniach oraz w instytucjach naukowych. Wśród nagrodzonych znalazło się aż trzech doktorantów i dwóch magistrantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość odbyła się 24 kwietnia 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe albumy i nagrody pieniężne.

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 honorowych wyróżnień. W kategorii prac magisterskich wręczono 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień.

Oto laureaci z UAM w poszczególnych kategoriach:

  • NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE
  1. Jakub Szyling

"Katalityczne hydroborowanie alkinów w niekonwencjonalnych mediach reakcyjnych"

Promotor: prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

  • WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE
  1. Kuciński Krzysztof

"Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)"

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

  1. Rajczak Ewa

"Oddziaływanie nowych pochodnych karbazolu i eterów metalokoronowych z G-kwadrupleksami DNA"

Promotor: prof. zw. dr hab. Bernard Juskowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

  • WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE
  1. Maciaszek Agata

"Wpływ rewitalizacji na proces gentryfikacji Johow-Gelände na obszarze Świętego Łazarza w Poznaniu"

Promotorka: dr Barbara Maćkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  1. Stachowiak Hanna

"Nowa metoda hydroborowania związków karbonylowych zgodna z zasadami zielonej chemii"

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Zobacz pełną listę laureatów

O konkursie

Główny cel konkursu to promocja osiągnięć naukowych poznańskich studentów oraz włączenie ich w działania na rzecz rozwoju miasta.Kapituła konkursu - w skład której weszli urzędnicy, miejscy radni i profesorowie poznańskich uczelni wyższych - wzięła pod uwagę utylitarność prac. Ważne było też, czy poruszono w nich problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski oraz czy opisane rozwiązania, można zrealizować w naszym mieście.

W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 120 prac - w tym 73 prace magisterskie oraz 47 prace doktorskie. Poruszana w nich tematyka to m.in.: architektura, nauki polityczne, ekonomia, prawo, ochrona środowiska, biologia, chemia, medycyna, informatyka i wiele innych.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" nagrodzono i wyróżniono 196 prac.