Data publikacji w serwisie:

Miasto Poznań nagradza najlepszych magistrów i doktorów UAM

Już po raz szesnasty Miasto Poznań przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego. W tym roku wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich.

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień.

Nagrodzone prace z UAM

Doktorskie:

Marcin Karczewski
"New methods of describing indistinguishability and its connections with quantum correlations",
promotor: dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM, Wydział Fizyki

Wyróżnienie:

Adam Dąbrowski
"Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Katarzyna Anna Kaczmarek
"The use of magnetic nanoparticles to increase the efficiency of magneto-ultrasonic heating",
promotor: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak, Wydział Fizyki

Samanta Witomska
"Nowe porowate materiały oparte na grafenie - synteza i zastosowanie",
promotor: Prof. UAM Piotr Pawluć, Wydział Chemii

Magisterskie:

Joanna Łopion
"Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego. Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce",
Promotorka: dr hab. Agnieszka Chwieduk, Wydział Historyczny

Wyróżnienie:

Natalia Stopikowka
"Badanie właściwości spektroskopowych i strukturalnych nieorganicznych nanoluminoforów zawierających jony pierwiastków ziem rzadkich w warunkach zwiększonej temperatury i wysokiego ciśnienia",
promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Lis, Wydział Chemii

Łukasz Szuderski
"Udział Cytadelowców w walce o Fort Winiary podczas bitwy o Poznań w 1945 r. Historia i pamięć",
promotorka: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska, Wydział Historyczny

Na zdjęciu: zeszłoroczni laureaci.