Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowe wyróżnienie dla studenckiego koła UAM

Studenckie Koło Naukowe Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych AAPG działające przy Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostało uhonorowane wyróżnieniem Outstanding Region Student Chapter Award roku 2020.

Jest to nagroda przyznawana przez organizację AAPG dla najbardziej wyróżniającego się aktywnością koła na świecie (z wyjątkiem USA). Do wspomnianej aktywności zalicza się, m.in. organizacja wykładów, uczestnictwo członków koła w konkursach oraz organizacja wyjazdów terenowych.

Pełna lista laureatów Outstanding Student Chapter Award

Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych (AAPG) jest najliczniejszą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu geologii, w tym naukowców, pracowników firm eksplorujących i eksploatujących surowce mineralne, studentów i pasjonatów. Wbrew nazwie, AAPG jest od dawna instytucją globalną (liczy dziś niemal 40 tys. członków z ponad 100 krajów). Szeroką opieką obejmuje ona edukację na poziomie uniwersyteckim, m. in. krzewiąc i dofinansowując różnorodną aktywność służącą ponadprogramowemu zdobywaniu wiedzy, fundując granty dla wyróżniających się studentów, organizując globalne konkursy w zakresie nauk o Ziemi. Sprzyja temu sieć około 300 kół studenckich funkcjonujących pod egidą organizacji na całym świecie, w tym 30-tu aktywnych w Europie.

Studenckie Koło AAPG przy UAM (AMU Poznań Student Chapter of the American Association of Petroleum Geologists) funkcjonuje od 2012 roku, a w tym czasie których gościło wielu znamienitych gości – ekspertów z całego świata, prowadzących dla studentów, jak i pracowników UAM wykłady oraz warsztaty z zakresu geologii naftowej i nauk pokrewnych. Koło organizuje także wyjazdy krajowe i zagraniczne: w rejony ważne geologicznie, a także na obiekty przemysłowe związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu. W ostatnich latach, podczas wyjazdów terenowych członkowie Koła zgłębiali wiedzę na temat Karpat Rumuńskich, Karpat Ukraińskich oraz polskich Sudetów wraz ze studentami z innych krajów Europy. Zrzeszeni w Kole studenci zaangażowani są w projekty naukowe pod jego auspicjami, uczestniczą w międzynarodowych konkursach, zdobywają granty na realizację prac dyplomowych. W ramach działalności członkowie Koła przeprowadzają także warsztaty i lekcje dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym i licealnym, propagując tym sposobem nauki przyrodnicze, w szczególności geologię.

Zainteresowania członków Studenckiego Koła AAPG wykraczają poza wąsko rozumianą geologię naftową, bliskie są im także geografia, chemia, fizyka czy ochrona środowiska.

zdjęcie: FB Studenckiego Koła AAPG przy UAM