Data publikacji w serwisie:

Młodzi badacze UAM nagrodzeni

- To jest powód do dumy Uniwersytetu, że młodzi ludzie zaczynając studia chcą już mierzyć się z prowadzeniem badań naukowych. Rozpoczynacie więc naukę, ale także swoje pierwsze badania naukowe, na które Uniwersytet zapewni wam środki - mówił do laureatów konkursu BestSTUDENTGrant, rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. 19 grudnia, w Gabinecie Rektora, 10 najlepszych młodych adeptów nauki, studentów I i II roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymało  symboliczne czeki na 5 tys. złotych na realizację tematów prac naukowych zgłoszonych do konkursu.

- Bardzo się cieszę z obecności wszystkich państwa, którzy odważyli się na ten pierwszy, ale jakże ważny krok na przyszłej, mam nadzieję świetnej, drodze naukowej. To państwo jesteście bohaterami dzisiejszej uroczystości i za was w następnych miesiącach będziemy trzymać kciuki, aby powiodły się wasze badania naukowe – mówiła podczas uroczystości prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych, prof. Beata Mikołajczyk.

W uroczystości udział wzięli także: przewodniczący Rady Uczelni prof. Remigiusz Napiecek,  członkowie kapituły konkursu, oraz przedstawiciele władz dziekańskich wydziałałow reprezentowanych przez laureatów konkursu.

BEST Student to specjalny program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki i rozpoczęły studia na UAM.  W tym roku do konkursu zgłoszono 27 prac – projektów własnych badań.

Tym razem granty trafiły do następujących osób:

1. Laura Bednarska – studentka Wydziału Anglistyki, kierunek: filologia angielska. Tytuł projektu: „Recepcja kultury ogólnej przez głuchych oraz uczestnictwo osób niesłyszących w kulturze”.

2. Michał Chęciński – student Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: filologia polska. Tytuł projektu: „Społeczeństwo superbohaterów i superbohaterek. Studium o filmowych realizacjach superbohaterskich wizerunków”.

3. Joanna Czarny – studentka Wydziału Nauk o Sztuce, kierunek: muzykologia. Tytuł projektu: „In An Autumn Garden Toru Takemitsu wobec tradycji gagaku. Refleksja kompozytorska i muzyczna realizacja”.

4. Anna Czombik – studentka Wydziału Chemii,    kierunek: chemia. Tytuł projektu: „Karbokation tritylowy jako kaskadowy induktor chiralności w katalitycznej, stereoselektywnej reakcji Dielsa-Aldera”.

5. Anna Dalinskaya – studentka Wydziału Biologii, kierunek: biotechnologia. Tytuł projektu: „Monitorowanie dynamiki biosyntezy toksycznegio białka powstającego w wyniku niekanonicznej tranlacji sekwencji powtórzeń trójnukleotydowych CGG”.

6. Justyna Hornik – studentka z Wydziału Biologii, kierunek: biotechnologia. Tytuł projektu: „Wpływ stresu temperaturowego na aktywność układu odpornościowego chrząszcza Tenebrio molitor L”.

7. Zofia Kołaczek – studentka Wydziału Neofilologii, kierunek: filologia, specjalność arabistyka. Tytuł projektu: „Działalność społeczności muzułmańskiej w Wielkopolsce na rzecz dialogu międzykulturowego oraz utrzymania tożsamości”.

8. Jagoda Kurnikowska – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Filozoficznego, kierunek: polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie. Tytuł projektu: „Metoda Lego-Logos jako narzędzie usprawniające proces interpretacji tekstów lirycznych w edukacji polonistycznej (klasy IV i VIII szkoły podstawowej)”.

9. Kamila Malinowska – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii, kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, filologia duńska. Tytuł projektu: „Wzorce inicjacyjne dziewcząt w tradycyjnych i nowoczesnych baśniach literackich oraz ich filmowych adaptacjach wytwórni Walta Disneya”.

10. Michał Mróz – student Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: filmoznawstwo i kultura mediów. Tytuł projektu: „Estetyka wzniosłości w Dark Souls. Filozofia i sztuka w grach wideo”.

Program grantowy jest jednym z kilku elementów składających się na program BEST Student. Przyznany grant w wysokości 5 tys. zł (z czego 30% stanowi rodzaj wynagrodzenia dla autora za wysiłek badawczy), można będzie wykorzystać na udział w warsztatach i seminariach związanych z przedmiotem badań. Jego uczestnicy będą mogą skorzystać także z letniego obozu pod hasłem BEST Student CAMP. Dla najlepszych przygotowano także propozycję pod hasłem Best STUDENT Lab, czyli możliwość skorzystania z pracy z najlepszymi naukowcami w licznych uniwersyteckich laboratoriach, a także BEST Student LANGUAGE, ofertę poszerzenia znajomości języków, nie tylko angielskiego.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497