Data publikacji w serwisie:

Nabór do projektu "Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego"

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu procedury wyłaniania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. O członkostwo mogą starać się osoby między 15 a 24 rokiem życia pochodzące z młodzieżowych rad działających na terenie województwa wielkopolskiego, samorządów studenckich wielkopolskich uczelni wyższych oraz samorządów szkół ponadpodstawowych.

Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa z dniem 15 października 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organy uprawnione do reprezentacji organizacji studenckich, rad młodzieżowych oraz organizacji szkolnych.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze złożeniem w nim obowiązujących podpisów.

Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokument zgłoszeniowy w postaci formularza winien być złożony w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik”.

Więcej informacji: Magda Skrzypczak, tel. 61 626 77 43, e-mail: magda.skrzypczak@umww.pl

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – pobierz

Więcej informacji na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego


O projekcie

Sejmik, składający się z przedstawicieli młodzieży z terenu Województwa Wielkopolskiego, będzie apolitycznym organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Jego działalność sprzyjać ma aktywizacji młodzieży umożliwiając jej włączenie się w życie publiczne regionu poprzez własne pomysły, a także współpracę z samorządem lokalnym. Udział w pracach Sejmiku pozwala na współdecydowanie o sprawach ważnych, w tym także współtworzenie dokumentów strategicznych. Istnienie tego gremium sprzyjać ma kształtowaniu dojrzałych, w pełni świadomych i odpowiedzialnych obywatelskich postaw. Aktywność w ramach Sejmiku będzie z pewnością także przestrzenią do doskonalenia umiejętności społecznych, takich jak praca w grupie, otwartość na odmienne poglądy i różne punkty widzenia oraz znajdowanie konstruktywnych rozwiązań i budowanie porozumienia.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
regulamin-mlodziezowego-sejmiku-woj-wielkopolskiego.pdf 23.07.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF regulamin-mlodziezowego-sejmiku-woj-wielkopolskiego.pdf(433.6 KB)
formularz-zgoszeniowy-kandydata.docx 23.07.2019 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX formularz-zgoszeniowy-kandydata.docx(64.0 KB)