Data publikacji w serwisie:

Warsztaty z produkcji podcastów

Ruszył nabór do warsztatów „Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych” organizowanych przez Wydział Filozoficzny. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu „Uniwersytet Jutra”.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby ze statusem studenta/tki w roku akademickim 2021/2022, którym w chwili rozpoczęcia warsztatów do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry. Warunkiem koniecznym udziału w warsztatach jest także wyrażenie zgody na udział w zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia warsztatowe planowane są na piątki w godzinach 10:00-14:00.

I tura naboru do projektu trwa od 23 czerwca do 7 lipca 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca br.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać podstawowe dane osobowe oraz wykazać swoje ewentualne dodatkowe aktywności studenckie (koła naukowe, samorząd studencki, konferencje naukowe itp.). Dodatkowo należy krótko umotywować chęć udziału w warsztatach. W oparciu o udzielone odpowiedzi, zgłoszone osoby zostaną ocenione zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu.

Link do formularza zgłoszeniowego

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!


Warsztaty „Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych” są realizowane w ramach projektu „Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.