Data publikacji w serwisie:

Nabór do polsko-rosyjskiej szkoły letniej nad Bajkałem

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja) i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja) ogłasza nabór uczestników na XII Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną. Zgłaszać mogą się studenci i doktoranci studiów o kierunku humanistycznym z dobrą znajomością języka angielskiego lub rosyjskiego. Termin zgłoszeń mija 24 maja 2019 r.

1. Temat:

Nie tylko prawo – instrumenty ochrony środowiska naturalnego.

2. Termin i program:

XII Polsko-Rosyjska Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna odbędzie się w dniach od 21 do 29 sierpnia w Irkucku oraz nad Bajkałem. Całe wydarzenie składać się będzie z dwóch części: konferencji naukowej (podczas której referaty wygłoszą pracownicy nauki oraz uczestniczący w Letniej Szkole studenci i doktoranci) oraz części turystyczno-integracyjnej. Językami roboczymi szkoły będą język rosyjski oraz język angielski.

Planowane jest wydanie książki zawierającej referaty zaprezentowane podczas tegorocznej edycji szkoły. Lista dotychczas wydanych publikacji jest dostępna na stronie: http://lib.lawinstitut.ru/ru/library/list.html?category=9. Z publikacjami można zapoznać się również na miejscu w czytelni książek WPiA oraz w czytelni książek Biblioteki Uniwersyteckiej.

3. Kryteria doboru uczestników (studentów oraz doktorantów):

W Szkole Letniej weźmie udział 10 studentów IGU, 10 studentów SPbGU oraz 10 studentów i doktorantów UAM (kierunki humanistyczne).

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów oraz doktorantów przedstawiają się następująco:

- II - V rok studiów o kierunku humanistycznym,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego (pozwalająca na wystąpienie z referatem podczas części naukowej Szkoły Letniej),

- zadowalające wyniki w nauce.

4. Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Zgłoszenia do udziału w Szkole Letniej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja br. na ręce p. mgr Joanny Janas z Działu Współpracy z Zagranicą, w pokoju nr 214 (II piętro) w budynku Collegium Historicum przy ul. św. Marcin 78 lub mailowo na adres: joannaj@amu.edu.pl . Dodatkowych informacji na temat MLSP-H udziela p. mgr Joanna Janas, tel. (61) 829-4434, adres internetowy joannaj@amu.edu.pl .

Zainteresowanych prosi się o złożenie na ręce Pani Joanny Janas następujących dokumentów:

- list motywacyjny,

- wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie kandydata Szkoła Letnia (plik do pobrania na dole strony),

- zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen z całych studiów,

- ewentualnie dokumenty potwierdzające kompetencje językowe kandydata,

- ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez kandydata.

Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne celem wyłonienia ostatecznych uczestników tegorocznej edycji MLSP-H.

Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Irkucku dostępne są na stronie internetowej www.isu.ru

Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu dostępne są na stronie internetowej www.spbu.ru

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
ZGlOSZENIE-KANDYDATA-SZKOlA-LETNIA.doc 2.05.2019 Unknown
DOC
Pobierz DOC ZGlOSZENIE-KANDYDATA-SZKOlA-LETNIA.doc(81.0 KB)