Data publikacji w serwisie:

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

Trwa nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększane ich aktywności i zaangażowania w działania samorządu województwa, a także podnoszenie umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze!