Data publikacji w serwisie:

Nabór na staże w Urzędzie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania od 10 maja do 2 czerwca br. przyjmuje zgłoszenia studentów na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich! Na studentów i studentki czekają 72 miejsca w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 14 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki (wykaz w załączniku),wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego, w kolumnie "Zgłoś swoje CV" do dnia 2 czerwca br. (do godz. 23:59).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA LETNIA.

Czerwiec będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowę zlecenia na 2 etap Programu (płatny staż - 3 m-ce). Łączna kwota wynagrodzenia za 3 miesiące stażu wynosi 2 646,00 zł brutto.

Edycja wiosenna będzie realizowana w terminie: 04.07.2019 r. - 31.10.2019 r.

Uczestnicy i uczestniczki Programu po zakończeniu stażu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

Na 56 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad  34 755 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 4069 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Ponad 650 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
PROGRAM STAZY I PRAKTYK STUDENCKICH 16.05.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF PROGRAM STAZY I PRAKTYK STUDENCKICH(54.3 KB)
WYKAZ BIUR, WYDZIALOW I JEDNOSTEK EDYCJA LETNIA 16.05.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF WYKAZ BIUR, WYDZIALOW I JEDNOSTEK EDYCJA LETNIA(58.9 KB)