Data publikacji w serwisie:

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz realizuje szeroką ofertę dofinansowania obejmującą:

  • programy grantowe,
  • programy stypendialne,
  • programy adresowane do środowiska artystycznego,
  • programy grantów uniwersyteckich.

Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

  • 2,300 euro/semestr – stypendysta
  • 1,500 euro/semestr – host institution

Termin naboru mija 15 marca 2019 roku.

Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund.