Data publikacji w serwisie:

Nabór uczestników na BESTStudentCAMP 2019

Trwa nabór do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP 2019!

Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 5 czerwca 2019 r. poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk, lub wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres beststudent@amu.edu.pl.

W ramach Szkoły Letniej proponujemy zajęcia z:

  • etykiety akademickiej
  • retoryki
  • angielskiego języka naukowego
  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point
  • prawa autorskiego
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant.

Ponadto:

  • spotkanie z wybitnym absolwentem UAM
  • program kulturalno-rekreacyjny

Kapituła dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego, spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej.

Wyniki zostaną ogłoszone do 21 czerwca 2019 r.

Wyboru kandydatów dokona Kapituła Best Student.

Decyzje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane drogą e-mailową.

Weź udział! Wypełnij wniosek!

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy BESTStudentCamp 2019 16.05.2019 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Formularz zgłoszeniowy BESTStudentCamp 2019(49.4 KB)