Data publikacji w serwisie:

Nagroda Naukowa Miasta Poznania. Zgłoszenia on-line

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

To kolejna już edycja konkursu o Nagrodę Naukową oraz stypendia dla młodych naukowców i naukowczyń. Nagrodę otrzyma osoba z wybitnymi osiągnięciami naukowymi, które osiągnęła w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Miasto na sfinansowanie bu wyróźnień  przeznaczyło 180 tysięcy złotych.

W tym roku jednak zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej - drogą mailową. Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować. Wniosek należy przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl wpisując w temacie wiadomości:  "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania". Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl

Więcej informacji o konkursie oraz procedurze składania wniosku online.