Data publikacji w serwisie:

Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM

Rusza nabór do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zdobycia czeka 50 nagród w wysokości 1500 zł.

Nagroda Społecznika przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aplikacje przyjmowane będą za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie: od 28 kwietnia do 11 czerwca 2023 r.

Oceny aplikacji dokonują Komisje oceniające utworzone osobno dla każdej ze szkół dziedzinowych, wg kryteriów określonych w Regulaminie. Każde przedstawione osiągniecie musi zostać potwierdzone zaświadczeniem właściwego podmiotu. Oznacza to, że osiągnięcie powinno być udokumentowane jako zrealizowane i poświadczone przez upoważnioną osobę. Dokument potwierdzający powinien zawierać informacje o pełnionej funkcji, wykonywanych czynnościach i czasie sprawowania.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody zawiera Regulamin Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aplikuj o Nagrodę Santander „SPOŁECZNIK ROKU”!

Ostateczną listę studentów i doktorantów wytypowanych do Nagrody ustala Kapituła w terminie: do 7 lipca 2023 r.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Komunikat o naborze 28.04.2023 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Komunikat o naborze(461.0 KB)
Regulamin przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 28.04.2023 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Regulamin przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023(504.8 KB)
Kryteria przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 28.04.2023 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Kryteria przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023(506.8 KB)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 28.04.2023 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(464.4 KB)
Zarządzenie Nr 319/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 28.04.2023 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 319/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023(543.4 KB)