Data publikacji w serwisie:

Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021. Znamy laureatów

Kapituła Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 r. ustaliła listę Laureatów Nagrody.

Podstawowe informacje o Nagrodzie

Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawana jest studentom i doktorantom. Fundatorem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 jest Santander Universidades.

Nagroda Społecznika przyznana została za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zasady punktowania poszczególnych osiągnięć kandydatów do Nagrody Społecznika określił Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” wprowadzonego Zarządzeniem nr 110/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r.

Poznaj laureatów nagrody

Harmonogram

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Lista Laureatów Nagrody ogłoszona została 9 lipca 2021 r.

Nagrodzeni kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia Nagrody Społecznika poprzez kliknięcie linku wysłanego przez platformę Santander Scholarships w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty, godziny i minuty otrzymania wiadomości mailowej wygenerowanej przez platformę Santander Scholarships. Wysyłanie maili do Laureatów Nagrody, o których mowa powyżej, nastąpi 9 lipca 2021 r.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.