Data publikacji w serwisie:

Nagrody i stypendia Miasta Poznania dla badaczy z UAM

Miasto Poznań przyznało Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Otrzyma je 12 osób, które nie ukończyły 30 roku życia i które posiadają znaczący dorobek naukowy. Przyznano także nagrody - Nagrodę Naukową Miasta Poznania, którą otrzymał wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski oraz Nagrodę Artystyczną.

Laureatów stypendiów wyłoniła Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka. Każdy ze Stypendystów otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 5.000 zł.

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami naukowymi  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostali:

Joanna Kaźmierczak (Wydział Chemii) za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Dawid Pakulski (Wydział Chemii) za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu).

Joanna Rak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników.

Milena Roszkowska (Wydział Biologii) za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym.

Justyna Rychły (Wydział Fizyki) za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych.

Samanta Witomska (Wydział Chemii) za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody.

Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. Michał Jerzy Michałowski z Obserwatorium Astronomicznego UAM, za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej.

Więcej o nagrodach można znaleźć na stronie Życia Uniwersyteckiego.