Data publikacji w serwisie:

Najlepsi doktoranci i studenci wyróżnieni

4 doktorantów oraz 23 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium Rektora I stopnia przyznano 222 najlepszym studentom. Wśród laureatów jest 21 osób, które otrzymały równocześnie oba stypendia oraz 2 osoby, którym przyznano zarówno stypendium Ministra i stypendium Rektora II stopnia.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w poniedziałek, 11 marca.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048