Data publikacji w serwisie:

Nauka latania dla studentów

Centrum Dronów planuje stworzyć Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Będzie to pierwsze takie centrum na polskiej uczelni. Na początek, w ramach pozyskanego grantu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kupi kilka najwyższej jakości dronów. Zostało już przeszkolonych kilkunastu wykładowców, których zadaniem będzie nauka studentów.

- Wykorzystamy doświadczenia najlepszych amerykańskich uniwersytetów, które prowadzą od prawie 10 lat podobne centra przydatne do celów dydaktycznych, jak i szkoleniowych – mówi dr hab. Adam Szymaniak z WNPiD UAM.

W nadchodzącym roku akademickim warsztaty dronów zostaną wpisane w programy nauczania na kilku kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie państwem, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Warsztaty będą miały charakter praktyczny – większość godzin przeznaczona zostanie na naukę latania, na początek na profesjonalnych symulatorach lotów, później na zakupionych przez UAM dronach.

Studenci po ukończeniu warsztatów będą mogli podejść do certyfikacji:

VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku,

BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku

Drony można wykorzystywać np. w dziennikarstwie do przekazania obrazu z innej perspektywy, jak i do działań militarnych oraz pozamilitarnych (np. akcje ratowniczo – poszukiwawcze czy monitorowanie terenu).

Warto dodać, że w minionym roku akademickim także studenci Wydziału Historycznego UAM mieli możliwość udziału w szkoleniach z obsługi dronów, które odbywały się w ramach projektu Humaniści – Profesjonaliści.

Fot. Materiały UAM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048