Data publikacji w serwisie:

Obserwuj powracającą kometę

Kometa krótkookresowa należąca do rodziny Jowisza o nazwie 46P/Wirtanen jest obecnie widoczna na niebie. 16 grudnia kometa znajdzie się najbliżej Ziemi i minie ją w odległości zaledwie 11 mln km - dystans ten odpowiada około 30 odległościom Ziemia-Księżyc.Taka bliskość komety pozwalana jej obserwację przez lornetkę.

Kometa okrąża Słońce w ciągu ok. 5 lat i 156 dni. Została ona odkryta przez Carla Witania w 1948 roku.

Obserwatorium Astronomiczne UAM informuje, że kometa będzie w tym roku wyjątkowo jasna. Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, w obserwatorium uruchomione zostaną dyżury wieczorno-nocne pracowników, aby umożliwić nieodpłatnie obserwacje tego obiektu dla wszystkich zainteresowanych.

Aby upewnić się, czy obserwacje komety będą dostępne należy sprawdzać stronę internetową Obserwatorium Astronomicznego UAM i aktualne informacje o pokazach.