Data publikacji w serwisie:

Oceń Biuro Obsługi Studentów! Wypełnij ankietę

Przypominamy o trwającej wśród studentów ankietyzacji Przyjazne Biuro Obsługi Studentów, przygotowanej przez Samorząd Studentów UAM. Ankietę można wypełnić do 11 maja 2022 r.

Jako studenci/-tki macie możliwość wyrażenia swojej opinii dot. BOS w zakresie m.in.:

  • Skutecznego i sprawnego rozwiązywania Waszych problemów związanych z tokiem studiów,
  • Zapewnianego Wam wsparcia,
  • Postępowości i otwarcia na zmiany,
  • Przepływu informacji, komunikacji.

Wasze opinie mają ogromne znaczenie! To one kształtują przyszłe funkcjonowanie Biur Obsługi Studentów.

Wypełnij ankietę!