Data publikacji w serwisie:

Oferta wolontariatu od Miejskiego Biura Poznań Kontakt

Miejskie Biuro Poznań Kontakt pilnie szuka osób chcących zaangażować się w pracę Biura w charakterze wolontariuszy. Biuro wesprze swoimi zasobami Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. W ramach współpracy będzie przeprowadzać wywiady telefonicznie z osobami, które mogły mieć styczność z zakażonymi koronawirusem.

Ponieważ liczba zakażeń z każdym dniem rośnie, Biuro planuje zwiększyć obsadę o wolontariuszy, w tym studentów poznańskich uczelni. Studenci - wolontariusze byliby zatrudnieni przy przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z osobami mającymi kontakt z zakażonymi COVID-19. Raporty z wywiadów z osobami, u których istnieje podejrzenie SARS-CoV-2, zostaną przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a następnie wprowadzone do specjalnego rejestru.

Wolontariat będzie zorganizowany możliwie dogodnie dla studentów, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (16:00-20:00) oraz w soboty. Praca odbywać się będzie w siedzibie Biura w wyodrębnionych pomieszczeniach, przy zachowaniu reżimów sanitarnych.

Osoby chętne do współpracy proszone są o kontakt z organizatorem wolontariatu Miejskim Biurem Poznań Kontakt: pk@um.poznan.pl