Data publikacji w serwisie:

Ogłoszenie wyników konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

9 grudnia br. został rozstrzygnięty konkurs Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy na rok akademicki 2022/2023.

Celem konkursu jest wsparcie studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5) Kapituła wyłoniła 11 laureatów:

Studenci I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana,
 • Viktoriia Melnyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca,
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia.

Studenci II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology,
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection,
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP,
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

Wysokość przyznanych stypendiów, które wypłacane będą przez okres 9 miesięcy, wynosi: dla studenta 2 i 3 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia – 1000 zł/m-c, dla studenta 4 i 5 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia – 1200 zł/m-c.

Laureatom serdecznie gratulujemy!