Data publikacji w serwisie:

„Okiełznać sawanny Tanzanii” – fotorelacja z wyprawy naukowej studentów WNGiG

Zakończyła się szósta edycja GEOpraktyk, w ramach której studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych udali się na wyprawę naukową do Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Przedstawiamy fotorelację z tej niezwykłej podróży.

GEOpraktyki to interdyscyplinarne, cykliczne przedsięwzięcie studentów WNGiG, którzy łączą w jedność ciekawość świata z zainteresowaniami badawczymi. Tegoroczna wyprawa odbyła się pod hasłem „GEOpraktyki edycja VI Tanzania - okiełznać sawanny Tanzanii".

Podczas ekspedycji studenci pod nadzorem opiekuna naukowego dr Magdaleny Kugiejko prowadzili szereg badań naukowych, m.in.:

  • ocena warunków biometeorologicznych w klimacie podrównikowym wilgotnym i suchym,
  • pokrycie terenu w świetle zobrazowań misji Sentinel,
  • zobrazowanie zmian pokrycia terenu Parku Narodowego Serengeti,
  • osady jezior ryftowych (Tanganika) na tle rozwoju wschodniej odnogi ryftu wschodnioafrykańskiego.

Cała wyprawa zakończyła się sukcesem — studenci powrócili do Polski z licznie zgromadzonymi danymi i materiałem do analiz. W najbliższych miesiącach czeka ich intensywna praca nad opracowaniem wyników badań.

Od września młodzi badacze rozpoczną działalność popularyzatorską, organizując cykl prelekcji na uczelni, w szkołach i ośrodkach kultury.

Życzymy powodzenia w dalszych pracach!

Zdjęcia: Strona internetowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych