Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Sztuka wobec konfliktów politycznych”

W dniach 20-21 maja 2022 roku Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM zaprasza studentów oraz doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową „Sztuka wobec konfliktów politycznych”, która odbędzie się w CK Zamek w Poznaniu.

Temat konferencji ma na celu podjęcie dyskusji nad kondycją sztuki nowoczesnej i współczesnej z perspektywy konfliktów politycznych. Zakres czasowy obejmuje okres od 1947 roku do czasów współczesnych. Jednym z najważniejszych zagadnień jest pojęcie ciała jako obszaru oddziaływania wpływów konfliktów politycznych. Wybrana problematyka oscyluje także wokół cielesności oraz uwikłania jej w kontekście hegemonii oraz konfliktu.

Abstrakt należy przesłać do 3 kwietnia na adres: sztukawobeckonfliktow@gmail.com. Nie powinien przekraczać 500 wyrazów oraz powinien zawierać afiliację z tytułem wystąpienia. Informacje o zakwalifikowaniu wybranych zgłoszeń zostaną ogłoszone do 30 kwietnia wraz ze wstępnym harmonogramem konferencji.

Konferencja będzie nieodpłatna, organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi i wyżywienie.

Poznaj szczegółowe informacje
Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Grafika: Logo Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UAM